Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken

Tid: Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 20.00
Sted: Glamsbjerg hotel, Søndergade 1-3, 5620 Glamsbjerg.

 

 1. Valg af dirigent
  Jacob blev valgt

 2. Formandens beretning
  Det har været et stille år uden de store projekter.
  Det største var vores vejfest med god opbakning på omkring 60 deltagere, og med Matthies indsats fik vi en del sponsorater, hvilket gjorde at vi kunne holde de samlede udgifter nede på omkring 2500, foruden han stod for maden og den helstegte pattegris.
  Så har vi  haft dialog omkring støjgener fra genbrugspladsen og Meldgaards omlastehal. Der er nu monteret en port i omlastehallen, så støjen ikke burde komme ud mod Glenshøjparken.
  I år holder vi et loppemarked i d. 28. maj, hvor alle fra Glamsbjerg og omegn er velkomne til at deltage.
  Vejfesten gentager vi, og det bliver d. 28. august.
  Så er der fjernet Brombærkrat i vænge 2, men kommunen vil ikke forestå at fjerne rødderne. Det sørger Matthies for.

  Spørgsmål: Stien er meget mudret ved vænge 1-2 efter fjernvarmearbejde. Her opfordres til at grundejerforeningen tager kontakt til kommunen med henblik på at gjort noget ved det.
 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2016. (se bilag)
  Årets resultat viser et overskud på kr. 17.123,37, da der ikke har været de store udgiftsposter

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:  
  - Jacob Sestrup Lundgaard (nr. 72) - Modtog genvalg
  - Matthies Larsen (nr. 36 ) - Modtog genvalg
  - Ulrik Petersen (nr. 78) - Modtog genvalg
 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  - Martin Nielsen (nr. 74) - Modtog genvalg
 6. Valg af revisor  og suppleant for denne
  På valg:
  - Henning Axelsen (nr. 71) - Modtog genvalg
  - Suppleant Torben Nielsen (nr. 69) - Modtog genvalg
 7. Eventuelt.
  - Bord/bænkesæt og bålfad kan bliver sat op på de grønne områder i vængerne. Grundejerforeningen vil gerne anskaffe bord/bænkesæt og bålfad, men beboerne i de respektive vænger, skal selv yde en indsats.