Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Grundejerforeningen Glenshøjparken

Generalforsamling 4/4-2018 – Glamsbjerg Fritidscenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Torben nr. 69 blev valgt

2. Formandens beretning

Året startede med konstituering af bestyrelsen.

Ulrik kom af med sekretærrollen, men er stadig kasserer, Jacob blev sekretær, Torben blev formand og Matthies næstformand
Loppemarked var en succes og der vare flere stande ude fra byen.
Vejfest blev afholdt efter samme koncept som i 2016, men der var lidt mindre opbakning.

Bordbænkesæt er blevet indkøbt til vænge 1, 2, 3 og 5. Det er vængernes eget ansvar at vedligeholde det, men grundejerforeningen betaler for materialer.

I år arbejder vi på at holde loppemarked og vejfest samme dag, 16/6 og vi håber at vejret er med os og at rigtig mange bakker op om arrangementerne.

3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2017.

Regnskabet blev fremlagt og der var ingen kommentarer til det. Overskuddet var på kr.: 3.069,54

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: 
Henrik Vestergaard (nr. 30) – modtog genvalg

Torben Bang Andersen (nr. 24) – ønskede ikke genvalg

Kim West (nr.44) stillede op til bestyrelsen, da der ikke er modkandidater, bliver han enstemmig valgt ind.

5. Valg af bestyrelsessuppleant

På valg:
Martin Nielsen (nr. 74) – modtog genvalg

6. Valg af revisor og suppleant for denne

På valg:
Henning Axelsen (nr. 71) – modtog genvalg

Suppleant Torben Nielsen (nr. 69) – modtog genvalg

7. Eventuelt

  • Vejtræerne bliver set efter af en gartner
  • Fliser på stamvejen ligger dårligt. Grundejerforeningen tager fat i kommunen igen.
  • Der bliver også snakket med kommunen om stien ind mod erhvervsområdet
  • Det samme gælder stien mellem vænge 4 og 5
  • Fliser i enden af vænge 5 ligger heller ikke særlig pænt
  • Der blev opfordret til at melde sig Indsamling af affald d. 22. april via Danmarks Naturfredningsforening. Tilmelding på www.dn.dk