Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Glenshøjparken

Generalforsamling 29/4-2019 – Glamsbjerg Fritidscenter

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Torben nr. 69

2. Formandens beretning

Året startede med konstituering af bestyrelsen.

Henrik blev formand, Ulrik blev kasser, Jacob blev sekretær, Martin næstformand og Kim menig medlem.
Loppemarked var en succes og der vare flere stande ude fra byen.
Vejfest blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Der er blevet plantet nye træer i vænge 3 og de øvrige er blevet eftergået.

I år arbejder vi på at holde loppemarked og vejfest samme dag, 22/6 og vi håber at vejret er med os og at rigtig mange bakker op om arrangementerne.

3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2018.

Regnskabet blev fremlagt og der var ingen kommentarer til det. Overskuddet var på kr.: 13.451,75.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: 
Jacob S. Lundgaard (nr. 72) – modtog genvalg

Martin Nielsen (nr. 74) – modtog genvalg

Ulrik Petersen (nr. 78) – modtog genvalg

 

5. Valg af bestyrelsessuppleant

På valg:

Der skulle findes en ny suppleant, men ingen ønskede at stille op. Det blev aftalt at bestyrelsen efter generalforsamlingen måtte finde en.

Det er lykkedes at få Andreas Winkel i nr. 36 til at være suppleant – mange tak for det Andreas.

6. Valg af revisor og suppleant for denne

På valg:
Henning Axelsen (nr. 71) – modtog genvalg

Suppleant Torben Nielsen (nr. 69) – modtog genvalg

7. Eventuelt

  • Bestyrelsen spørger forsamling om holdning til evt. indkøb af nyt festtelt, da det gamle er smidt ud. Bestyrelsen fik opbakning til at træffe valg om der skal indkøbes telt, eller lejes et telt til vejfester. Hvis nogen har plads til opbevaring af telt, må de meget gerne henvende sig til bestyrelsen.
  • Der mangler lys på stien mellem vænge 4 og 5 og stien er meget dårlig. Bestyrelsen skriver til Assens Kommune igen.
  • Træer på vænge 5 har en del vildskud, de eftergås til efteråret.