Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2020

Grundejerforeningen Glenshøjparken

Generalforsamling 26/5-2020 – Glams Bjerg Hus

Dagsorden:

  1. 1. Valg af dirigent

Torben nr. 69

  1. 2. Formandens beretning

Året startede med konstituering af bestyrelsen.

Henrik blev formand, Ulrik blev kasser, Jacob blev sekretær, Martin næstformand og Kim menig medlem.
Loppemarked og vejfest blev aflyst pga. for få tilmeldte.

Ellers et stille år uden andre aktiviteter.  1. 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2019.

Regnskabet blev fremlagt og der var ingen kommentarer til det. underskuddet var på kr.: -5.407,50 på grund af en faktura for vejtræer fra 2018, der først kom i 2019.

  1. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: 
Henrik Vestergaard (nr. 30) – modtog genvalg

Kim West (nr. 44) – modtog genvalg

 

Jacob S. Lundgaard (nr. 72) træder ud på grund af flytning. Andreas Winkel (nr. 36) træder ind i stedet for.

 

  1. 5. Valg af bestyrelsessuppleant

På valg:

Der skulle findes en ny suppleant, men ingen ønskede at stille op. Det blev aftalt at Jacob S. Lundgaard vælges som suppleant, så der kan findes en ny suppleant til næste generalforsamling.

  1. 6. Valg af revisor og suppleant for denne

På valg:
Henning Axelsen (nr. 71) – modtog genvalg

Suppleant Torben Nielsen (nr. 69) – modtog genvalg

  1. 7. Eventuelt

 

  • Der mangler lys på stien mellem vænge 4 og 5 og stien er meget dårlig. Bestyrelsen skriver til Assens Kommune igen. Det samme gælder selve stien som er i dårlig stand.