Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 10/03-2015

Tilstede: Ole (nr. 51), Henrik (nr. 30), Morten (nr. 25), Birte (nr. 5) og Ulrik (nr. 78)
Afbud fra: Johnny (nr. 5)

 1. Generalforsamling
  Dato: 21. april 2015 kl. 20.00 (Bestyrelsen mødes kl. 19.30)
  Morten kontakter hotellet og bestiller øl/vand og snitter.
  Valg: Ole – genopstiller ikke
  Ulrik – genopstiller
  Johnny – genopstiller ikke
  Birte – genopstiller ikke som suppleant
  Henning Axelsen - genopstiller som revisor

  Ulrik laver en opfordring i forbindelse med indkaldelse til at få nye bestyrelsesmedlemmer.
  På indkaldelsen vil der også være opfølgning på beboernes data i medlemsdatabasen, samt opkrævning af kontingent med betalingsfrist inden generalforsamlingen.

 2. Godkendelse af regnskab
  Regnskabet giver et godt plus på kr. 18.540,- men ved årsafslutningen havde vi ikke modtaget faktura fra Morten Høgenhav på hans arbejde i vænge 3. Hertil kommer også fremtidige udgifter til vænge 
  Fakturaen er nu kommet og er på ca. kr. 13.000,-
 3. Vængetræer
  Vænge 3 er færdigt og vi har nu fået fakturaen.
  Vænge 1 har vi fået et tilbud på på beplantning af alle træer på 15-18.000,-
  Birte og Johnny snakker med beboerne i vænge om at vælge hvilke træer, det skal være.
 4. Eventuelt
  Formanden har sat sit hus til salg, hvorfor man må forvente, at han skal udskiftes, når huset bliver solgt. Formanden er ikke på valg til denne generalforsamling.