Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 05/05-2015

Tilstede: Matthis, Henrik, Morten og Ulrik
Afbud fra: Jacob

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Formand: Morten Kjærhus (nr. 25)
  Næstformand: Jacob Sestrup Lundgaard (nr. 72)
  Kasserer: Ulrik Petersen(nr. 78)
  Menigt bestyrelsesmedlem: Henrik Vestergaard (nr. 30)
  Menigt bestyrelsesmedlem: Matthies Larsen (nr. 36)
 2. Fremtidige arbejdsopgaver
  Det blev besluttet, at bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen med henblik på at få sat skraldespande op til hundelorte på stien mod Fredensvej.

 3. Næste møde
  Bestyrelsen aftalte af mødes igen til september. Formanden finder en dato og indkalder.