Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/11-2015

Tilstede: Matthis, Henrik, Morten, Jacob og Ulrik

 1. Vedligeholdelse af kommunen 
  Morten har snakket med kommune om beskæring af træer på de grønne områder i enden af vængerne.
  Der er kommet 2 skraldespande op på stien.
  Generelt er der tilfredshed med den vedligholdelsesstandard kommunen ligger for dagen.

 2. Kontingent
  Der er én beboer, der mangler at betale, men vedkommende er afgået ved døden.

 3. Udlejning af telt
  Der har været udlejet et telt til en person uden for grundejerforeningen, hvilket ikke passer.
  Det er fremover kun beboere, der kan leje teltet.
  Teltet bliver benyttet meget lidt, så derfor kommer der en lille reklame for det i forbindelse med kontingentopkrævning

 4. Fælles arealet ved stamvejen.
  Der er fodbold mål.
  Måske man skulle lave en petanque-bane eller en form for naturlegeplads.
  Måske lave en fodboldturnering for vængerne til sommer.

 5. Vejfest
  Matthis vil gerne stå for at få stablet noget på benene

 6. Økonomi
  Året er umiddelbart uden de store økonomiske projekter, så det bliver umiddelbart et år med konsolidering.
 7. Næste møde
  Bestyrelsen aftalte af mødes igen sidst i januar, hvor dato for generalforsamling fastlægges.