Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 03/06-2016

Tilstede: Matthies, Torben, Jacob og Ulrik - Afbud fra: Henrik

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Formand, Jacob Sestrup Lundgaard, nr. 72
  Næstformand, Torben Bang Andersen, nr. 24
  Kasserer/sekretær, Ulrik Petersen, nr. 78
  Bestyrelsesmedlem, Henrik Vestergaard, nr. 30
  Bestyrelsesmedlem, Matthies Larsen, nr. 36
 2. Fordeling af arbejdsopgaver
  Bålsted etableres på forsøgsbasis i vænge 2. Hvis andre vænger ønsker at få etableret lignende bålsted, kan grundejerforeningen levere bålfadet, men beboerne skal selv tage del i arbejdet med at få det etableret.
  Vores fest-telt skal vi gøre lidt mere reklame for. Ulrik får sat billeder ind på siden og fletter det ind i en nyhedsmail.
  Jacob tager fat i Assens forsyning/kommunen vedr. Støj fra Meldgaard
 3. Økonomi
  11 har ikke betalt, og Ulrik har lavet en påmindelse klar, der bliver delt rundt til de pågældende husstande. 
 4. Sommerfest/Socialt arrangement
  Lørdag d. 13. August med start ved kl. 14.00 med sociale aktiviteter, og så er der fællesspisning kl. 17.00, hvor menuen vil være helstegt pattegris med brød og salat. Pris bliver 20 kr. Pr. Person, og man skal selv medbringe drikkevarer til eget brug.
  Sociale aktiviteter kan være snobrød, diverse havespil, fodbold m.m.
  Ulrik laver invitation med svarfrist d. 1. August, som sendes ud i løbet af juni.

 5. Næste møde
  Onsdag d. 3. August kl. 20.00 hos Torben i nr. 24.