Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 22/03-2017

Tilstede: Henrik, Jacob, Matthies og Ulrik.
Afbud fra: Torben og Matthies.

 1. Regnskab
  Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
  Der er er et pænt overskud, da der ikke har været de store projekter i løbet af året, ligesom der heller ikke har været brug for snedrydning.
 2. Generalforsamling
  Den bliver afholdt d. 18. april 2017 kl. 20.00 på Glamsbjerg hotel.
  Ulrik har lavet indkaldelse til generalforsamling, og får dem printet. Jacob sørger for, at de bliver delt rundt.

 3. Loppemarked
  Loppemarkedet bliver søndag d. 28. maj fra 10 – 14.
  Vi skal have Matthies til at hjælpe med mad/kaffe/kage-boden.
  Vi skal invitere alle i Glamsbjerg til at komme, både til at besøge og til at sælge.
  Det skal ikke koste noget, men der skal være bindende tilmelding
  Ulrik laver en plakat, som bliver sendt rundt sammen med indkaldelserne til generalforsamlingen, og den kan også hænges op i ABC, Rema osv., ligesom det kan bruges til at poste på Facebook.
 4. Næste møde
  Aftales umiddelbart efter generalforsamling.

 5. Eventuelt
  Der var ikke nogle punkter under eventuelt.