Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde 23/5 2018

Bestyrelsesmøde d. 23/5-2018

Tilstede: Henrik, Ulrik, Mathies, Kim, Martin og Jacob
Afbud fra:

1. Konstituering
følgende konstituering blev vedtaget:

Formand: Henrik

Næstformand: Mathies

Kasser: Ulrik

Sekretær: Jacob

Menigt medlem: Kim

2. Loppemarked
Loppemarked skal afholdes 16/6 som planlagt kl. 11- 15

Følgende opgaver blev delt ud:

Telte: slås op fredag af dem som kan

Borde: Jacob taler med Hallen om at leje (men først undersøger Mathies lige om hans arbejde har

Græsslåning: Kim og Henrik

Lyd/lys: Ulrik

Borde/bænkesæt: Kim og Henrik

Pølser: Kim skaffer ca. 200 stk

Mathies køber: brød 250, dyppelse og pølsebakker, 5 kasser øl og vand og 2 ks. Kildevand, 1 pk. Køkkenrulle, 6 poser Heatbeads.

Strøm: Jacob

Isterninger: Ulrik

Murbalje: Mathies

Facebook: Jacob

Printe opslag og skilte (5 stk. A2 og A4 og A3): Jacob

Priser til loppemarked(Ulrik laver prisskilt):

Pølse med brød: 15,-

Øl: 5,-

Vand: 5,-

3. Vejfest:

Vejfesten afholdes også 16/6.

Mathies står for maden igen og kan bare uddelegere opgaver til øvrige medlemmer. Mathies går til REMA og Fakta igen som han plejer.

Følgende opgaver blev delt ud:

Popcorn til bål: Martin

Snobrødsdej: Henrik

Kage: Henrik og Jacob

Kaffe: alle tager et par kander med

Jacob udarbejder invitation. Pga. loppemarked starter vejfesten 17.30 og kaffe/kage er til efter maden.

 
4. Eventuelt
Det blev aftalt at Henrik kontakter Morten Høgenhave (gartner) for eftersyn/kontrol af alle vejtræer – status: Morten vender aldrig tilbage og Henrik finder en anden gartner.

Vi skal have skrevet til kommunen om standen på de dårlige fortov på især stamvejen, samt stien mellem vænge 4 – 5-

5. Næste møde
Ikke fastlagt, men i løbet af august/september, formanden indkalder.