Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af Bestyrelsesmøde 24/10-2018

Bestyrelsesmøde d. 24/10-2018

Tilstede: Henrik, Ulrik, Kim, Martin og Jacob
Afbud fra:

1. økonomi
Ulrik gennemgår regnskabet som det ser ud pt. Der er et overskud pt. 13.955,-

Indestående på konto er 50.396,-

Henrik foreslår at udskifte træer på vænge 3, da rødder groer op over græsset. Der er modtaget klager fra beboere. Der er indhentet pris på at fjerne træer og plante nye træer, i alt ca. 25.000,- inkl. Retablering af græs, hvis vi selv fælder træer og fjerne grene, kan der spares ca. 3.000.-

Bestyrelsen fælder træer og fjerner grene. Henrik kontakter gartner for forslag til træer og plantetidspunkt.

Det besluttes at udskifte træer, for at undgå en beskæring nu og udskiftning inden for kort tid.

Jacob sender en mail ud til alle beboere og der uddeles sedler til beboerne på vænge 3. Fældning påbegyndes fra 10/11.

2. evaluering loppemarked/vejfest

loppemarkedet blev ramt af regnvejr og det holdte end del kunder væk, men ellers forløb det det ok og der var god tilslutning og der blev solgt godt med pølser og drikkevare.

Vejfesten blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Der er ikke input til væsentlige forbedringer.

3. Eventuelt
Teltet er blevet smidt ud, da der var fare for sammenstyrtning i blæsevejr. Beslutning om evt. Indkøb af nyt telt tages op til foråret.

Der er en udfordring med opbevaring, som skal løses.

Mathies er flyttet og hermed udtrådt af bestyrelsen. Martin er indkaldt som suppleant og er hermed medlem af bestyrelsen.

Ulrik har oprettet foreningen i CVR-register, for at foreningen kan få et mobilepay-nummer.

Ulrik sørger for at købe blomster til nye beboere i nummer 67. Henrik har købt blomster til nye beboere i Mathies´ tidligere hus.

4. Næste møde
Ikke fastlagt, men i løbet af januar/februar, formanden indkalder.