Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde 10/04-2019

Bestyrelsesmøde d. 10/04-2019

Tilstede: Henrik, Ulrik, Kim, Martin og Jacob
Afbud fra:

1. økonomi
Ulrik gennemgår regnskabet, der er et overskud på 13.451,75,-

Indestående på konto er 50.171,67,-

Det er afleveret til revisor.

2. Loppemarked/vejfest

Der er enighed om at holde loppemarked og sommerfest igen, samme dag 22/6-2019.

3. Eventuelt

Telt: Tages op på generalforsamling, for at vejre stemningen. Beslutning træffes på næste bestyrelsesmøde.

 

Træer på vænge 3 er udskiftet og udført eftersyn på øvrige nye træer.

Ulrik har oprettet foreningen i CVR-register, for at foreningen kan få et mobilepay-nummer.

Jacob sørger for at købe blomster til nye beboere i nummer 54


4. Næste møde
Aftales på generalforsamlingen.