Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af Bestyrelsesmøde 21/3-2022

Bestyrelsesmøde d. 21/03-2022

Tilstede: Henrik, Kim, Andreas og Ulrik

 1. Regnskab
  Gennemgået og godkendt

 2. Generalforsamling
  Tirsdag d. 19. april kl. 20.00
  Ulrik bestiller plads i hallen.
  Ulrik får lavet kontingentopkrævning og indkaldelse.

  På valg er Henrik og Kim. Henrik vil gerne genopstille, men ønsker ikke længere at være formand.
  Kim genopstiller også.
  Carsten er suppleant og på valg, ligesom Henning og Torben, der er hhv. revisor og revisorsuppleant.

 3. Bænke trænger til maling.
  Bestyrelsen køber en spand maling og nogle pensler, så kan vængerne selv male bænkene.

 4. Stien mellem vænge 4 og 5
  Trapperne er i ringe forfatning og belægningen er elendig, specielt når det er vådt. Der kunne godt bruges en gadelampe mere.