Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 23/11-2011

Referat af bestyrelsesmødet d. 23/11-2011

Tilstede : John, Jean-Paul, Johnny, Peter og Ulrik.

 

Træer i vænge 5.

Peter foreslår vi fælder træerne i vænge 5 lørdag d. 26.
November.

De skal stubfræses og Ulrik undersøger med anlægsgartner og ellers har Peter
muligvis en kontakt.

Ulrik snakker med de andre beboere i vænget, for at finde ud af hvilke træer
det skal være, og så kan de nye blive plantet til foråret.

Vænge 4 skal have skiftet træerne op ad vejen, fordi man
er bange for at de vælter i en storm. Det er næste års projekt.

Kig evt. Plantetorvet.dk efter nye træer

 

Økonomi

2 har ikke betalt for i år, og herudover er der 4 stykker, der ikke har betalt for sidste år.

Jean-Paul snakkede om, at vi måske kunne få kommunen til fremadrettet og opkræve kontingent via ejendomsskatten. Det undersøger Peter.

Jean-Paul laver en liste over skyldnere til Peter, som sørger for at indkræve pengene inden 1. Januar.

 

Vedtægter

Ulrik laver et udkast til nye vedtægter, som vi snakker om på næste bestyrelsesmøde

 

Mailingliste

Ulrik får sat mailingliste op, så bestyrelsen kan kommunikere den vej igennem.Næste møde

10. januar 2012