Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat at bestyrelsesmøde d. 20/03-2012

Referat af bestyrelsesmøde d. 20/3-2012

Tilstede: Jean-Paul, Johnny, Peter, John og Ulrik

 

 1. Udskiftning af træer

  Vænge 5 er fældet og fræset, men der mangler træer.

  Ulrik skaffer pris på fældning og stubfræsning på vænge 4 fra Jan Larsen.
  Dette er planen skal ske til efteråret efter løvfald.

  Ulrik snakker med  gartneren om søjletræer til vænge 5.

  Vi snakker også om at skifte manglende/tydeligt syge træer ud i vængerne 1-3.

 2. Regnskab

  Overskud på ca. 11.000 kr.

  Kassebholdning i alt inkl. restancer 42.088,41

  Restancer fra 2011: nr. 4, 12, 14, 24, 35

  Restancer for 2010: nr. 14, 24 og 35

 3. Generalforsamlingen

  Bliver afholdt d. 26. april 2012 på hotellet.

  Bestyrelsen holder møde inden med bespisning, og efterfølgende afholdes  generalforsamlingen med kaffe/the og wienerbrød.

  Ulrik vil gerne hjælpe med at flette data fra medlemskartoteket ind i  indkaldelsen.

  Indkaldelsen skal indeholde:

  Dagsorden, vedtægtsændringer, regnskab, verificering af medlemsoplysninger
  og emailadresser.

 4. Eventuelt

  Medlemskartoteket blev gennemgået og der er mailadresser på ca. 75%. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamling beder vi om oplysningerne igen.