Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af bestyrelsesmøde d. 15/05-2012

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Glenshøjparken

15/05-2012

Tilstede: Jean (nr. 61), Johnny (nr. 5), John (nr. 27) og Ulrik (nr. 78)
Afbud: Preben (nr. 23)

Mødet blev indkaldt med kort varsel, men det blev prioriteret at det var vigtigt lige at samles, for at blive enige om, hvordan
vi gør efter Peters dødsfald.

 1. Hvad gør vi efter Peters dødsfald.
  Efter Peters død, over tager Johnny formandens forpligtelser, da han er næstformand.
  Preben i nr. 23 er suppleant, og indtræder derfor i bestyrelsen.
  Det er op til bestyrelsen selv, at udpege en ny suppleant, der kan sidde frem til den næste generalforsamling.
 2. Udsættelse af den ekstraordinære generalforsamling.
  Den ekstraordinære generalforsamling udskydes pga. Peters dødsfald.

  Dette gøres fordi, at det dels er meget kort tid siden Peter døde, men også at vi ved at udskyde den får mulighed for, at få valgt en ny person ind i bestyrelsen.

  Jean snakker med én, der har vist interesse for at stille op i forbindelse med den sidste ordinære generalforsamling.

  Ulrik sørger for indkaldelse til den nye generalforsamling, som skal  indkaldes senest torsdag d. 17. maj, hvis de forslåede vedtægtsændringer  fra den ordinære generalforsamling stadig skal kunne vedtages.

  Den nye ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt d. 31. maj 2012  kl. 19.30 på Glamsbjerg Hotel. 
  Jean sørger for at underrette hotellet.