Grundejerforeningen Glenshøjparken

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 20.00
på Glams Bjerg Hus, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent

 2. 2. Formandens beretning

 3. 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2019. (se regnskab her)

 4. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  - Henrik Vestergaard (nr.30)
  - Kim West (nr. 44)
  Begge ønsker genvalg.

  Jacob S. Lundgaard (nr.72) træder ud på grund af flytning 1/6-2020. 
  Andreas Winkel (nr.36) træder ind i stedet for, hvis ikke andre ønsker at stille op.

 5. 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  Der skal vælges en ny Suppleant – meget gerne fra vænge 1

 6. 6. Valg af revisor og suppleant for denne
  På valg:
  - Henning Axelsen (nr. 71)
  - Suppleant Torben Nielsen (nr. 69)

 7. 7. Eventuelt.

Af hensyn til bestilling af øl, vand, kaffe og brød på Glams Bjerg Hus er tilmelding nødvendig. 
Dette gøres enten ved at skrive til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon 64 72 38 48 senest 21. maj 2020.

Vi håber at se så mange af jer som muligt til generalforsamling tirsdag d. 26. maj 2020.

På bestyrelsens vegne

Henrik Vestergaard
Formand
Glenshøjparken 30
5620 Glamsbjerg