Grundejerforeningen Glenshøjparken

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 20.00
i Glamsbjerghallen, Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2020. (Se regnskab her)

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Andreas Winkel (nr. 36)
  Martin Nielsen (nr. 74)
  Ulrik Petersen (nr. 78)

 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  Jacob S. Lundgaard (tidl. Nr. 72)
  Der skal vælges en ny suppleant, da Jacob er fraflyttet Glenshøjparken.

 6. Valg af revisor og suppleant for denne
  På valg:
  Henning Axelsen (nr. 71)
  Suppleant Torben Nielsen (nr. 69)

 7. Eventuelt.

Af hensyn til overholdelse af Covid-19-restriktionerne samt bestilling af øl, vand, kaffe og brød er tilmelding nødvendig.

Dette gøres enten ved at skrive til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon 30 17 31 29 senest 4. juni 2021.

Vi håber at se så mange af jer som muligt til generalforsamling tirsdag d. 8. juni 2021.


På bestyrelsens vegne

Henrik Vestergaard
Formand
Glenshøjparken 30
5620 Glamsbjerg