Grundejerforeningen Glenshøjparken

Kontingent for 2023

Det er blevet tid til den årlige betaling af kontingent til grundejerforeningen.

Kontingentet er kr. 300,- pr. husstand

Betaling bedes ske til Grundejerforeningens konto i Danske bank:

Reg.nr. 3612, konto 3612454787


Husk at anføre hvorfra indbetalingen kommer med angivelse af husnr. og navn.
Kontingentet skal være registreret på grundejerforeningens konto senest d. 17. april 2023.

Kontingentet er pligtigt for alle husstande, og medlemmer der ikke har betalt deres kontingent inden denne dato, vil ikke være stemmeberettigede på generalforsamlingen, endvidere vil de blive opkrævet et gebyr på 50 kr