Grundejerforeningen Glenshøjparken

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 20.00

i Glamsbjerg Fritidscenter, Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2021. (Se regnskab her)

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  - Henrik Vestergaard (nr. 30)
  - Kim West Strande (nr. 44)

 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  - Carsten Kofoed (nr. 39)


 6. Valg af revisor og suppleant for denne

  På valg:
  - Henning Axelsen (nr. 71)
  - Suppleant Torben Nielsen (nr. 69)

 7. Eventuelt

Af hensyn til bestilling af øl, vand, kaffe og brød er tilmelding nødvendig.
Dette gøres enten ved at skrive til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon 30 17 31 29 senest 15. april 2022.

Vi håber at se så mange af jer som muligt til generalforsamling tirsdag d. 19. april 2022.

På bestyrelsens vegne

Henrik Vestergaard
Formand
Glenshøjparken 30
5620 Glamsbjerg